Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Jsme společnost Nadace rozvoje občanské společnosti se sídlem Praha 5, Na Václavce 1135/9,okres Praha 1, PSČ 150 00, IČ: 49279416, DIČ: CZ49279416, zapsaná v nadačním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 23

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.eshop.pomoztedetem.cz

 

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.                 Zpracování osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je naše nadace Nadace rozvoje občanské společnosti, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1135/9, Praha 1, PSČ 150 00, IČO 49279416, zapsaná v nadačním rejstříku pod sp. zn. Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 23.

 

Správce nakládá s Vašimi osobními údaji  v souladu GDPR.

 

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje Vámi poskytnuté správci v průběhu nákupu či prostřednictvím objednávky na e-shopu jsou důvěrné.

 

Jste povinni správci neprodleně oznámit jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění Smlouvy.

 

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností správce a na oprávněném zájmu správce.

 

 1. Zpracování osobních údajů v rámci komunikace včetně použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s Vašimi kontaktními a dalšími údaji, které nám v této souvislosti sdělíte, a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, název organizace, adresa, email, telefon, IČO jakož i informace o poptávaných produktech a jiné.

     

      Z jakého důvodu?

               Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží či Příspěvku do veřejné sbírky.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 12 měsíců od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám v Objednávce vyplníte. Jsou to hlavně fakturační a doručovací údaje: jméno, příjmení, název organizace, adresa, email, telefon, IČO

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám naše zboží a zaslali potvrzení o daru. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů, atp.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Tedy zejména pro účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence Příspěvků do sbírky
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností správce,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace,

 

               Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a neodmítli jste to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti..

 

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv jednoduše a bezplatně odhlásit v rámci každé jednotlivé zprávy nebo nás pro odhlášení kontaktujte na e-mailu: pomoztedetem@nros.cz

 

II.                Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a 19000 Praha IČ 28408306 DIČ CZ28408306
 • společnosti podílející se na expedici plateb Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • poskytovatel e-mailingové služby Mailkit s.r.o., Novákových 970/41, 180 00  Praha 8, Česká Republika, IČO/DIČ 26449901 / CZ26449901
 • poskytovatel CRM služby Bit Carvers, s.r.o., Neklanova 112/9, Vyšehrad, 128 00 Praha, IČ 04507517.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.              Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese pomoztedetem@nros.cz

 

IV.              Používání souborů cookies

N

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.               Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů tak máte zejména právo :

 1. právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje správce zpracovává,
 2. právo požadovat po správci i vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 3. právo vyžádat si u správce e přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 4. právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce,
 5. právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz .

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 3. 2024